06

Tupozrakosť čiže amblyopia

Najčastejšou príčinou je strabizmus a refrakčná vada. Amblyopia je vývojový problém v prepojení oka a mozgu. Mozog ignoruje informácie z jedného oka. Vedie to k rýchlej strate zrakovej ostrosti v tupozrakom oku, ak oko zostáva nekorigované a nevyužíva sa . Ďalej je to strata binokulárneho videnia vedúca až k neschopnosti vnímať hĺbku. Zhoršenie zraku u detí na jednom alebo oboch očiach spôsobené tupozrakosťou je možné zlepšiť elektrostimuláciou Najmä u detí zaznamenala táto liečba úspech, nakoľko v detskom veku je väčšia pravdepodobnosť vzniku nových nervových spojení.

OCHORENIA

vhodné na liečbu elektrostimuláciou

Informácie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Viziocum, s.r.o.
Zelená 4453/2C
Banská Bystrica 974 04
IČO: 55 206 832 

Ambulancia v obore: Oftalmológia

Identifikátor zdravotného zariadenia (IDZZ, IČO): 55 206 832

Miesto prevádzkovania: Cesta k nemocnici  1, 97401  Banská Bystrica 

Kontakt

Oftalmologická glaukómová a neurooftalmologická ambulancia Banská Bystrica

MUDr. Mária Praženicová
Zdravomed 2
Ambulancia č. 3.1
Cesta k nemocnici  1

Nájdete nás